Woensdag 26 januari is er onder leiding van onze boer Marc van Niekerk een vogelkijkhut geplaatst aan het eind van de kavel bij de paddenpoel. Het idee van natuurfotograaf Martijn de Jonge werd de afgelopen maanden uitgewerkt en gerealiseerd door vrijwilligers en deelnemers op het erf van boerderij Groeizaam. Er werd gewerkt met gebruikte materialen die vakkundig tot een mooie hut werden omgetoverd. Daarbij kwamen oude kisten, ijzerbeslag en resthout goed te pas. Belangrijkste was natuurlijk de inzet van alle medewerkers die zeker bij de plaatsing onmisbaar was.

Heel precies werd de vogelkijkhut vanaf de trekker waterpas op een van te voren aangelegd plateautje geplaatst. Daarna was het tijd om de paddenpoel op te schonen zodat die weer aantrekkelijk wordt voor vogels en dieren die er rusten, drinken of voedsel zoeken. Met de uitgebaggerde riet en vegetatieresten werd een broeihoop gemaakt die in het voorjaar aantrekkelijk kan worden voor insecten, amfibiën en reptielen. Voor vogels zijn landingspalen geplaatst waardoor ze makkelijk de omgeving kunnen verkennen.
Marc van Niekerk heeft de leiding bij Groeizaam en is tevreden over dit project: ‘We zijn de afgelopen tijd druk met de vogelkijkhut bezig geweest, alle deelnemers werkten enthousiast mee’. Het is nu in de winter een rustige tijd op de zorgboerderij, zeker buiten, dus bij goed weer komt elke klus goed uit. Marc gaat verder: ‘We hebben hier mensen die goed zijn met hout en waarvoor het een welkome uitdaging was, elke gewenste aanpassing voerden ze moeiteloos uit, heel fijn’.
Natuurfotograaf Martijn de Jonge naar wiens idee de hut gebouwd en geplaatst is ziet nieuwe mogelijkheden. ‘Mensen kunnen rustig gaan zitten en ongestoord kijken naar bijvoorbeeld een grote bonte specht of buizerd. En er gaan veel kleine zangvogeltjes komen die in dit seizoen rond trekken langs de rand van Emmeloord’. De plaatsing aan het eind van het kavelpad bij de paddenpoel geeft veel opties. De Jonge daarover: ’Vogels komen er rusten en drinken terwijl padden en kikkers zich er kunnen voortplanten. Het wordt spannend dit voorjaar!’.
Komende tijd wordt de omgeving nog verder aangepast. Zo wordt de poel voor de helft handmatig uitgebaggerd waardoor een stukje open water ontstaat. Ook worden de oevers langzaam schuin aflopen gemaakt zodat dieren er makkelijk in- en uit kunnen komen. Als dat allemaal klaar is kunnen bezoekers een kijkje nemen, de vogelkijkhut is vooral als rustpunt bedoeld voor mens en dier.
We houden u de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen van onze vogelkijkhut.