Koop groenten, fruit & bloemen van onze eigen boerderij

Boerderij GroeiZaam, 100% biologisch
Koop groenten, fruit & bloemen van onze eigen boerderij

Vertrouwenspersoon boerderij Groeizaam

Wat is een vertrouwenspersoon

Voor zaken die je dwarszitten op de boerderij kun je normaal gesproken bij de begeleiding terecht. Mocht je er echter niet uitkomen dan kun je ook terecht bij de vertrouwenspersoon. Het kan dan daarbij gaan om pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, diefstal, chantage, onheuse bejegening of andere problemen waarin je verzeild bent geraakt. Ik neem je probleem niet over maar probeer om samen met jou te zoeken naar een oplossing. Alles blijft vertrouwelijk tenzij het gaat om zware strafbare feiten of zaken waarmee ik als vertrouwenspersoon in gewetensnood kan komen.

Voor wie is de vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is bedoeld voor alle cliënten, vrijwilligers en medewerkers van zorgboerderij Groeizaam. Wie ben ik Mijn naam is Jan Fokke en ik heb in veel verschillende zorginstellingen in veel verschillende functies gewerkt. Ik ben ook betrokken geweest bij de opstart van de boerderij. Nu ben ik gepensioneerd. Ik ga aan de slag als vertrouwenspersoon op vrijwillige basis.

Hoe ben ik te bereiken
Ik ben telefonisch te bereiken via 06-25179044 of via de mail janfokke@home.nl